Chiller-anlæg med lav kølemiddel fyldning spiller en stadig vigtigere rolle i klima- og køleteknik i bestræbelserne på at begrænse ozonnedbrydende kølemidler i anlæggene. I Chiller-anlæg erstattes hovedparten af det klimaskadelige primære kølemiddel med et sekundært kølemiddel som fx søvand eller brine som ikke har ozonnedbrydende egenskaber.

Chiller-anlæg bruges i mange sammenhænge, fx aircondition, køling af servere og processorer, men også i større anlæg som køle- og fryserum.

Danmark har været i front med lovkrav mod anvendelsen af ozonnedbrydende kølemidler, og derfor er vi også ledende på chiller-teknologien, som har været med til at gøre klima- og køleteknik til en meget mere miljøvenlig branche.

Hos Victor Energi og Køleteknik A/S anvender vi chiller-anlæg alle de steder, hvor det er muligt i klima- og køleanlæg på grund af de miljømæssige gevinster. Det gælder både nye anlæg og ved ombygning af eksisterende anlæg. Her trækker vi bl.a. på vores mangeårige erfaring med, hvordan valget af kølemiddel påvirker ydeevnen idet det altid er vigtigt at få designet det mest energieffektive anlæg.