Landbaserede klima- og køleanlæg er underlagt strenge lovkrav, når det gælder miljøet, og det lever alle vores løsninger naturligvis op til. Et klima- eller køleanlæg må efter de gældende regler højst indeholde 10 kg ozonnedbrydende kølemiddel pr. kreds for at begrænse miljøpåvirkningen ved en eventuel lækage.  Ved store anlæg må man derfor enten lave flere kredse eller anvende en alternativ teknologi. Vi vælger ofte at bruge chiller-anlæg, der fungerer med sekundære kølemidler, såsom søvand eller brine.