Årtiers international indsats mod de ozonnedbrydende og dermed klimaskadelige drivhusgasser som fx freon og HFC, der typisk blev benyttet i køleanlæg, har ført til, at kølebranchen i dag er langt mere miljøvenlig end tidligere. Teknologien er udviklet markant, og det har skabt et behov for ombygning af mange ældre køle-/fryseanlæg og klimaanlæg.

Victor Energi og Køleteknik A/S har været med i denne udvikling og har derfor den nødvendige ekspertise til at rådgive om, projektere og udføre ombygning af anlæg, så de bliver mere miljørigtige.

Der udvikles hele tiden nye og bedre kølemidler. Der arbejdes ikke kun væk fra ozonnedbrydende kølemidler, men også imod kølemidler med lav drivhuseffekt. Derfor bruges nu i meget stort omfang naturlige kølemidler som ammoniak, kulbrinter og CO2.

Disse stoffer er ikke skadelige for klimaet, men de kan byde på andre udfordringer, da de kan være brandfarlige eller giftige ved indånding.

I nogle tilfælde kan et klima- eller køleanlæg gøres miljøvenligt blot ved at udskifte kølemidlet, men det kræver stor viden, for de forskellige kølemidler kan have varierende egenskaber, så de skal vælges med omhu.