Alle klima- og køleanlæg med kølemiddelfyldning over 1 kg, skal i henhold til lovgivningen efterses årligt. Visse anlæg, fx i boligblokke, skal efterses 2 gange årligt.

Victor Energi og Køleteknik A/S tilbyder ovennævnte eftersyn på alle typer køle og varmepumpeanlæg.