Vores CSR-politik (Corporate Social Responsibility) er vigtig for os, og vi arbejder konstant på at udvikle og udvide området. Victor Energi- og Køleteknik A/S har en kultur, hvor sikkerheden kommer først. Alt hvad vi gør, skal være omfattet af sikkerheds-procedurer og monitoreres af sikkerhedsansvarlige medarbejdere. Vores mål er 0 ulykker.

Victor Energi- og Køleteknik A/S lægger vægt på, at vores medarbejdere fungerer i et sundt og sikkert arbejdsmiljø - både fysisk og psykisk. Mange af vores medarbejdere har både stor erfaring inden for deres fag og lang anciennitet i firmaet. Vi ønsker, at Victor Energi- og Køleteknik A/S fortsat er en eftertragtet og sikker arbejdsplads.

Victor Energi- og Køleteknik A/S uddanner til stadighed lærlinge og bidrager dermed til, at der bliver udviklet nye talenter til branchen.

Medarbejdere hos Victor Energi- og Køleteknik A/S har ordnede arbejdsforhold. Ansættelseskontrakter, arbejdstilladelser og ansættelsesvilkår er i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning. Indlejet personale samt underleverandører skal som minimum efterleve samme arbejdsforhold. Ved brug af udenlandske bureauer eller underleverandører kræver Victor Energi- og Køleteknik A/S, at disse følger det pågældende lands gældende lovgivning og overenskomster inden for faget. Vi tager afstand fra underbetalt arbejdskraft, og vi tolererer ikke kriminelle handlinger, herunder forsøg på bestikkelse.

Udenlandsk arbejdskraft i vores teams, som ikke behersker det danske sprog, vil altid have dansktalende kolleger i teamet. Victor Energi- og Køleteknik A/S udleverer relevante dokumenter, såsom sikkerhedsinstruks, sitekrav og beskeder i både danske og engelsk version, når der benyttes blandede teams.

Victor Energi- og Køleteknik A/S ansætter medarbejdere udelukkende efter faglige og personlige kvalifikationer og efter gældende dansk lovgivning. Vi accepterer forskellighed og behandler alle ens uanset etnisk eller national oprindelse, køn, religion, seksualitet, race, alder, politisk holdning og evt. handicap. Hos os vægtes kompetencer og arbejdsglæde højt, og vi respekterer derfor hinanden og udviser gensidigt hensyn.

Sikkerhed har topprioritet hos Victor Energi- og Køleteknik A/S. Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere kan arbejde i et sikkert arbejdsmiljø, uanset hvor arbejdet udføres. Vi har hele tiden fokus på at sikre egen og andres sikkerhed. Da vi ofte arbejder i farlige omgivelser og under høje sikkerhedskrav, har alle medarbejdere som arbejder på sites, gennemgået sikkerhedskurser. Vores klare mål er 0 arbejdsulykker.

Vores arbejdsmiljøorganisation gennemfører løbende aktiviteter og forbedringer i hele virksomheden, både på kontorerne, værksteder og på sites for at opretholde fokus på sikkerheden, så vi alle kommer sikkert gennem arbejdsdagen - hver dag!

Sikkerhed på sites og farlige forhold indgår allerede i vores planlægning, og vi er altid opmærksomme på vanskelige situationer. Vi stiller de nødvendige værnemidler til rådighed og sikrer optimale omgivelser og adgangsveje. Der udarbejdes APV for arbejdspladsen, og den gennemgås med alle berørte medarbejdere. Projektleder er ansvarlig for, at den enkelte medarbejder har modtaget de nødvendige instrukser og dokumenter til den aktuelle opgave, så arbejdet kan udføres sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Hos Victor Energi- og Køleteknik A/S gør vi vores bedste for at beskytte miljøet. Vi er bevidste om, hvilken påvirkning vores produkter og arbejde kan have på miljøet. Nogle af vores løsninger, fx varmepumper påvirker miljøet positivt, men vi tilstræber også, at udførelsen ikke påvirker miljøet negativt.

Under planlægning og udførelse af projekter har vi fokus på, at vores arbejdsprocesser og håndtering af miljøbelastende stoffer er sikre og så vidt muligt uden negativ påvirkning af det omgivende miljø.