Vores serviceteknikere udfører service og reparationer på maritime anlæg under værftsophold, hvor det er praktisk og effektivt at foretage disse arbejder, mens skibet ligger stille eller i forbindelse med dokning.

Victor Energi- og Køleteknik A/S' kvalitetssikring organiseres i dokumentstyringssystemet "Improve". Vi er certificeret efter ISO-standarderne 9001:2015, 3834-2:2005, ISO 14001:2015 og ISO45001:2018. 

Improve systemet anvendes til beskrivelse af arbejdsprocesser, dokumentstyring, registrering og behandling af afvigelser og kompetencestyring. Ledelsessystemet indeholder desuden procedurer for kontrol- og inspektions-aktiviteter med tilhørende dokumentation. Systemet garanterer os og vores kunder, at alle processer styres og udføres korrekt.

Victor Energi- og Køleteknik A/S ISO 9001 og ISO 3834-2 re-certificeres hvert tredje år, og herudover afholdes interne audits hvert år i alle afdelinger.

Læs mere om certificering!