Vi tager beskyttelsen af dine oplysninger alvorligt!

Når du er nuværende ansat, tidligere ansat eller jobsøgende hos Victor Energi- og Køleteknik A/S, behandler vi en række oplysninger om dig. Dette er bl.a. navn, adresse samt oplysninger om dig.

Victor Energi- og Køleteknik A/S har udarbejdet denne persondata politik for at vise, at:

• Vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt

• Vi indsamler ikke flere oplysninger om dig end nødvendigt

• Vi er åbne og transparente om, hvordan vi behandler dine oplysninger

• Vi respekterer ”retten til at blive glemt”, og medarbejderen oplyses om, hvordan/hvornår oplysninger kan slettes

 

Dataansvar og kontaktoplysninger

Victor Energi- og Køleteknik A/S er dataansvarlig for de oplysninger, som vi behandler om dig, når du som privatperson er ansat hos os eller fx ansøger om et job hos os. At vi er dataansvarlig for oplysninger om dig, betyder, at vi som virksomhed har fastsat formålet og midlerne til at behandle dine oplysninger. Vi gør rigtig meget for at passe på dine oplysninger, og vi har bl.a. interne organisatoriske og tekniske procedurer for at beskytte dine personoplysninger.

Skulle du imidlertid have spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til os på nedenstående kontaktoplysninger:

Adresse: Victor Energi- og Køleteknik A/S, Administrationen, Silovej 8, 7. sal, 9900 Frederikshavn

Kontakt: adm@slet-dette.victor-as.dk og tlf. 96210055

 

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?

Vi behandler de oplysninger, der er nødvendige for at kunne have dig som ansat, tidligere ansat og jobsøgende, hvilket er følgende oplysninger:

• Fornavn og efternavn

• Adresse

• Mobilnummer (privat og arbejdsnr.)

• E-mailadresse (privat og arbejdsmail)

• CPR-nummer

• Kompetencer

• Kontoplysninger og bankforbindelse

• Eventuelle mails og korrespondance, herunder eventuel registrering af relevante forhold i telefonsamtaler.

• Eventuel adresseændring

• Cookies, hvis du bruger vores hjemmeside, og som vi indhenter dit samtykke til. 

 

På hvilke grundlag og til hvilke formål behandler vi dine oplysninger – og hvor lang tid opbevarer vi dine oplysninger?

Vi behandler dine oplysninger, fordi det er nødvendigt for, at vi kan overholde SKATs regler for løn- og skatteindberetning, når du er ansat. Hvis du er tidligere ansat, har vi et regnskabsmæssigt krav om at opbevare oplysningerne i 5 regnskabsår efter din fratrædelse, hvorefter oplysningerne destrueres. Er du jobsøgende hos Victor Energi- og Køleteknik A/S, vil vi altid give dig skriftligt besked, hvis vi registrere (og gemmer) dine oplysninger. Men du kan være sikker på, at vi hos Victor Energi- og Køleteknik A/S altid kun registrerer oplysninger, såfremt oplysningerne skal anvendes – og at du bliver gjort bekendt med hvilke oplysninger, vi registrerer, og hvor længe vi har oplysningerne registreret.

Vi behandler som udgangspunkt ikke følsomme oplysninger om dig og opsamler derfor IKKE oplysninger om etnisk baggrund, medlemskab af fagforening, misbrug af nydelsesmidler, strafbare forhold og andre private forhold.

 

Hvem deler vi dine oplysninger med?

Vi deler kun dine oplysninger med parter, hvis der er et legitimt behov herfor. Vi har interne procedurer, så kun medarbejdere med et arbejdsbetinget behov har adgang til dine oplysninger.

Vi benytter desuden eksterne databehandlere, som vi indgår databehandleraftaler med.

 

Sikkerhed

Victor Energi- og Køleteknik A/S har interne organisatoriske og tekniske foranstaltninger med henblik på at beskytte dine oplysninger mod hændeligt eller ulovligt at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret videregivelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til disse oplysninger.

 

Hvad er dine rettigheder?

Efter databeskyttelseslovgivningen har du en række rettigheder, der relaterer sig til de oplysninger, vi behandler om dig. Der er visse undtagelser til disse rettigheder, og det er således ikke i alle tilfælde, at du vil kunne gøre rettighederne gældende.

Hos Victor Energi- og Køleteknik A/S vil vi mindst én gang årligt gennemgå de oplysninger med dig, som vi har registreret. Vi vil endvidere sikre os, at du har fået gennemgået og udleveret Victor Energi- og Køleteknik A/S´s persondata politik. Du har bl.a. en ret til at få unøjagtige persondata rettet. Ligeledes har du en ret til at få slettet oplysninger, hvis der ikke længere er et legitimt behov for at behandle dine oplysninger. Du kan altid anmode om at få en oversigt over de personoplysninger, som Victor Energi- og Køleteknik A/S har registreret på dig – og hvis du ikke længere er ansat samtidig få et overblik over hvor længe, hvorfor og hvilke oplysninger Victor Energi- og Køleteknik A/S opbevarer.

Hvis vores behandling af personoplysninger baserer sig på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

Hvis du ønsker at gøre dine rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen gældende, skal du rette henvendelse via vores kontaktoplysninger nævnt foroven.

 

Hvor kan jeg klage til?

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Datatilsynets kontaktoplysninger er følgende:

Adresse: Borgergade 28, 5., 1300 København. E-mail: dt@slet-dette.datatilsynet.dk. Telefon: +45 33193200.

Hjemmeside: www.datatilsynet.dk