Vi tager beskyttelsen af vore leverandørers oplysninger alvorligt!

Victor Energi- og Køleteknik A/S registrerer vore leverandørers adresser, CVR. Nr, betalingsbetingelser mv.

Internt registreres endvidere hvilke produkter, leverandøren kan tilbyde og levere, samt hvilken leveringsperformance leverandøren har. Sidstnævnte sker ved en internt opsat vurderet status A, B, C eller BL. Denne statusvurdering er et krav i Victor Energi- og Køleteknik A/S´ ISO-certificering, og vurderingen foretages af Victor Energi- og Køleteknik A/S´ indkøber.

Hos Victor Energi- og Køleteknik A/S har vi indgået skriftlige Databehandlingsaftaler med udvalgte leverandører med henblik på at opnå sikkerhed for, at de data vi videregiver overholder gældende lovgivning.

Victor Energi- og Køleteknik A/S gemmer og registrerer ikke personfølsomme oplysninger om vore leverandører.

Alle oplysninger om vore leverandører indhentes med henblik på det faglige samarbejde.

Victor Energi- og Køleteknik A/S gemmer og registrerer ikke personfølsomme oplysning om fx leverandørers fødselsdata, private interesser eller lignende.

Victor Energi- og Køleteknik A/S´ persondata politik for leverandører ligger tilgængelig på Victor Energi- og Køleteknik A/S´ hjemmeside, www.victor-as.dk. 

Skulle du imidlertid have spørgsmål til vores behandling af din virksomheds persondata, er du velkommen til at rette henvendelse til os på nedenstående kontaktoplysninger:

Adresse: Victor Energi- og Køleteknik A/S, Indkøbsafdelingen, Silovej 8, 7. sal, 9900 Frederikshavn

Kontakt: mme@slet-dette.victor-as.dk og tlf. 96210055

 

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?

Vi behandler de oplysninger, der er nødvendige for at kunne have dig som god leverandør, hvilket er følgende oplysninger:

• Virksomhedens navn

• Adresse

• Telefonnummer

• E-mailadresse

• CVR-nummer

• Eventuelle mails og korrespondance, herunder eventuel registrering af relevante forhold i telefonsamtaler.

• Eventuel adresseændring

• Hvilke produkter du som leverandør kan tilbyde Victor Energi- og Køleteknik A/S

• Leveringsperformance

• Betalingsbetingelser

• Cookies, hvis du bruger vores hjemmeside, og som vi indhenter dit samtykke til. 

 

På hvilke grundlag og til hvilke formål behandler vi dine oplysninger – og hvor lang tid opbevarer vi dine oplysninger?

Din virksomhed kan være sikker på, at vi hos Victor Energi- og Køleteknik A/S altid kun registrerer oplysninger, såfremt oplysningerne skal anvendes til saglige formål og med henblik på at sikre korrekt levering.

Vi behandler som udgangspunkt ikke følsomme oplysninger om din virksomhed, dine ansatte og dig og opsamler derfor IKKE oplysninger om etnisk baggrund, medlemskab af fagforening, misbrug af nydelsesmidler, strafbare forhold og andre private forhold.

 

Hvem deler vi dine oplysninger med?

Vi deler kun dine oplysninger med parter, hvis der er et legitimt behov herfor. Vi har interne procedurer, så kun medarbejdere med et arbejdsbetinget behov har adgang til din virksomheds oplysninger.

Vi benytter desuden eksterne databehandlere, som vi indgår databehandleraftaler med.

 

Sikkerhed

Victor Energi- og Køleteknik A/S har interne organisatoriske og tekniske foranstaltninger med henblik på at beskytte din virksomheds oplysninger mod hændeligt eller ulovligt at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret videregivelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til disse oplysninger.

 

Hvad er dine rettigheder?

Efter databeskyttelseslovgivningen har din virksomhed en række rettigheder, der relaterer sig til de oplysninger, vi behandler om din virksomhed. Der er visse undtagelser til disse rettigheder, og det er således ikke i alle tilfælde, at din virksomhed vil kunne gøre rettighederne gældende.

Hvis vores behandling af persondata baserer sig på samtykke fra din virksomhed, har I ret til at trække samtykket tilbage.

Hvis din virksomhed ønsker at gøre jeres rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen gældende, skal I rette henvendelse via vores kontaktoplysninger nævnt foroven.

 

Hvor kan du klage til?

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af din virksomheds persondata. Datatilsynets kontaktoplysninger er følgende:

Adresse: Borgergade 28, 5., 1300 København. E-mail: dt@slet-dette.datatilsynet.dk. Telefon: +45 33193200.

Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

  

/ Frederikshavn – september 2020.