Victor Energi og Køleteknik A/S designer og optimerer varmepumpesystemet i hvert enkelt tilfælde med individuel tilpasning, således at varmeværket opnår den optimale løsning med den højeste COP og dermed den bedste totaløkonomi.

Nye varmepumpeanlæg leveres af Victor Energi og Køleteknik A/S.

Victor Energi og Køleteknik A/S har erfaring siden år 2000 med at drive virksomhed inden for køleteknik, varmepumpeteknologi, rørinstallationer og procesanlæg og vi har siden opstarten opbygget og leveret mere end 2000 køle- og varmepumpeanlæg.

Vores varmepumpeingeniører har over 25 års erfaring med dimensionering og etablering af varmepumper, herunder større varmepumper med en varmeydelse over 1 MW.

Hos Victor Energi og Køleteknik A/S går vi aldrig på kompromis med kvaliteten af vores produkter og løsninger. Vi anvender udelukkende komponenter af vestlig oprindelse og af højeste kvalitet til vores varmepumpesystemer. Komponenter med høj effektivitet og lang levetid sammensat så det giver den højeste nutidsværdi af kundens investering. Vores design og komponentvalg sikrer derudover, at det samlede anlæg har lave drifts- og vedligeholdelses-omkostninger.

Vores varmepumper omfatter et fuldt produktprogram, der spænder fra de mindre varmepumper med en varmeeffekt på 1 MW til meget store anlæg med effekt på op til 55 MW, som kan skaleres op til endnu større anlæg.

Energien til varmeproduktionen optages i naturlige energikilder ved køling af udeluften i tørkøleanlæg eller eventuelt ved køling af havvand, spildevand, geotermi eller overskudsvarme fra f.eks datacentre. 

Langt størsteparten af den fjernvarme, der produceres med anlægget, er dermed fossilfri og CO2-besparende. 

Vi designer og optimerer varmepumpesystemet i hvert enkelt tilfælde, så det passer til det enkelte varmeværks behov og lokale forhold, således at værket opnår den højst mulige COP og totaløkonomi.

Et middel til optimal succes for bygherre såvel som entreprenør er etablering af en robust projektorganisation.  Projektledelsen gennem hele projektforløbet varetages af Victor Energi og Køleteknik A/S som hoved eller totalentreprenør.

Gennemførelsen af projektet, præfabrikation og installation af varmepumpen sker med vores erfarne smede og montører samt en række udvalgte underleverandører – alle med erfaring fra lignende projekter.